Om Halldin Advokater

Vi biträder såväl privatpersoner som företag i tvister och brottmål. Vår styrka är att erbjuda ett kompetent biträde till våra klienter i de situationer som uppstår i samband med processer av olika slag eller i andra situationer där det finns behov av juridiskt biträde, exempelvis vid ingående av avtal.

Byrån har bred kompetens och klientens intresse är vår omsorg i det dagliga arbetet.

Vår målsättning är att tillhandahålla juridiska tjänster åt små- och medelstora företag samt privatpersoner inom flertalet förekommande rättsområden.

Sveriges Advokatsamfund

Sveriges Advokatsamfund