Eric Leuchovius

Eric Leuchovius

Jag är huvudsakligen verksam inom ekonomisk familjerätt och kan hjälpa dig i frågor som rör makars och sambors egendom under bestående förhållande och då förhållandet upplöses samt i frågor rörande arv, testamente, gåvor och boutredning.

Kontakt
Telefon 031-339 45 00
E-post el@halldinadvokater.se

Mina rättsområden

Vi arbetar på Halldin Advokater

Svend B Christiansen
Advokat, delägare Svend B Christiansen
Mia Eriksson
Advokat, delägare Mia Eriksson
Paola Gillis
Advokat, delägare Paola Gillis
Lars Halldin
Advokat, delägare Lars Halldin
Björn Hallengren
Advokat, delägare Björn Hallengren
Amina Kahriman
Paralegal Amina Kahriman
Henrik Thyselius
Advokat, delägare Henrik Thyselius