Eric Leuchovius

Eric Leuchovius

Jag är huvudsakligen verksam inom ekonomisk familjerätt och kan hjälpa dig i frågor som rör makars och sambors egendom under bestående förhållande och då förhållandet upplöses samt i frågor rörande arv, testamente, gåvor och boutredning.

Kontakt
Telefon 031-339 45 00
E-post el@halldinadvokater.se

Mina rättsområden

Vi arbetar på Halldin Advokater

Svend B Christiansen
Advokat, delägare Svend B Christiansen
Paola Gillis
Advokat, delägare Paola Gillis
Lars Halldin
Advokat, delägare Lars Halldin
Björn Hallengren
Advokat, delägare Björn Hallengren
Henrik Thyselius
Advokat, delägare Henrik Thyselius