Tvistemål

Tvistemål

Vid tvister erbjuder vi juridiskt biträde till såväl företag som privatpersoner. Här är det intresset hos dig som klient som styr vårt arbete. Det innebär ett nära samarbete för att nå framgång i den bakomliggande tvisten.

Vi har erfarenhet av att arbeta med tvister som handläggs av tingsrätt, förvaltningsrätt och andra instanser. Att tvista i domstol är ofta komplicerat och många gånger finns det svåra bedömningar som ska göras som utgör underlag för eventuella beslut. En del av vårt uppdrag är även att se till att du har ett bra beslutsunderlag.

Vi arbetar med Tvistemål

Svend B Christiansen
Advokat, delägare Svend B Christiansen
Björn Hallengren
Advokat, delägare Björn Hallengren
Henrik Thyselius
Advokat, delägare Henrik Thyselius

Våra rättsområden

Vi erbjuder juridiska tjänster inom flertalet förekommande rättsområden i samband med processer av olika slag, vid ingående av avtal eller i andra situationer där juridiskt biträde behövs.

Våra medarbetare

Halldin Advokater är en stark arbetsgrupp med advokater och en paralegal. Tillsammans kan vi erbjuda en bred juridisk kompetens för våra klienter.

Personer i möte