Arbetsrätt

Arbetsrätt

Byrån har en omfattande och mångårig erfarenhet inom arbetsrätt vid biträdande av såväl arbetstagare som arbetsgivare.

Vi hanterar alla typer av arbetsrättsliga ärenden, från frågor om personalförändringar och uppsägningar och avskedande på grund av personliga skäl till upprättande av olika former av anställningsavtal.

Vi medverkar vid arbetsrättsliga förhandlingar och bistår vid arbetsrättsliga tvister i domstol.

Vi arbetar med Arbetsrätt

Svend B Christiansen
Advokat, delägare Svend B Christiansen

Våra rättsområden

Vi erbjuder juridiska tjänster inom flertalet förekommande rättsområden i samband med processer av olika slag, vid ingående av avtal eller i andra situationer där juridiskt biträde behövs.

Våra medarbetare

Halldin Advokater är en stark arbetsgrupp med advokater och en paralegal. Tillsammans kan vi erbjuda en bred juridisk kompetens för våra klienter.

Personer i möte