Fastighets- och entreprenadrätt

Fastighets- och entreprenadrätt

Vid tvister avseende fel i fastigheter företräder vi såväl köpare som säljare. Det kan exempelvis handla om fukt- och mögelproblematik, bristfällig dränering, felbyggt våtrum och avvikelser från köpeavtal.

Vid tvister inom entreprenadrätten företräder vi såväl beställare som entreprenörer.

Vi arbetar med Fastighets- och entreprenadrätt

Svend B Christiansen
Advokat, delägare Svend B Christiansen
Björn Hallengren
Advokat, delägare Björn Hallengren

Våra rättsområden

Vi erbjuder juridiska tjänster inom flertalet förekommande rättsområden i samband med processer av olika slag, vid ingående av avtal eller i andra situationer där juridiskt biträde behövs.

Våra medarbetare

Halldin Advokater är en stark arbetsgrupp med advokater och en paralegal. Tillsammans kan vi erbjuda en bred juridisk kompetens för våra klienter.

Personer i möte