Ekonomisk familjerätt

Ekonomisk familjerätt

Vid skilsmässa, separation mellan sambor eller dödsfall inom familjen innebär detta ofta att kanske under lång tid samlade tillgångar ska delas upp och omfördelas. Det kan i många fall uppstå komplicerade frågor angående fördelningen och hur rättsreglerna ska tillämpas. Inför giftermål eller samboförhållande kan det många gånger vara av värde att se över hur egendomsförhållandena ska regleras inom den nya gemenskapen och vad som skulle hända vid en eventuell separation eller dödsfall.

Vi kan bland annat bistå dig i frågor angående

Vi arbetar med Ekonomisk familjerätt

Eric Leuchovius
Advokat, delägare Eric Leuchovius

Våra rättsområden

Vi erbjuder juridiska tjänster inom flertalet förekommande rättsområden i samband med processer av olika slag, vid ingående av avtal eller i andra situationer där juridiskt biträde behövs.

Våra medarbetare

Halldin Advokater är en stark arbetsgrupp med advokater och en paralegal. Tillsammans kan vi erbjuda en bred juridisk kompetens för våra klienter.

Personer i möte