Henrik Thyselius

Henrik Thyselius

Jag är främst verksam inom processrätt, affärsjuridik och brottmål. Jag åtar mig uppdrag som offentlig eller privat försvarare inom alla typer av brottmål och som ombud i civilrättsliga tvister. Jag åtar mig även uppdrag gällande överprövning av offentliga upphandlingar.

Kontakt
Telefon 031-339-45 00
E-post ht@halldinadvokater.se

Vi arbetar på Halldin Advokater

Svend B Christiansen
Advokat, delägare Svend B Christiansen
Mia Eriksson
Advokat, delägare Mia Eriksson
Paola Gillis
Advokat, delägare Paola Gillis
Lars Halldin
Advokat, delägare Lars Halldin
Björn Hallengren
Advokat, delägare Björn Hallengren
Amina Kahriman
Paralegal Amina Kahriman
Eric Leuchovius
Advokat, delägare Eric Leuchovius