Henrik Thyselius

Henrik Thyselius

Jag är främst verksam inom processrätt, affärsjuridik och brottmål. Jag åtar mig uppdrag som offentlig eller privat försvarare inom alla typer av brottmål och som ombud i civilrättsliga tvister. Jag åtar mig även uppdrag gällande överprövning av offentliga upphandlingar. Ordförande i Försvararkollegiet i Göteborg.

Kontakt
Telefon 031-339-45 00
E-post ht@halldinadvokater.se

Vi arbetar på Halldin Advokater

Svend B Christiansen
Advokat, delägare Svend B Christiansen
Paola Gillis
Advokat, delägare Paola Gillis
Lars Halldin
Advokat, delägare Lars Halldin
Björn Hallengren
Advokat, delägare Björn Hallengren
Eric Leuchovius
Advokat, delägare Eric Leuchovius