• Advokat, Delägare

  Svend B Christiansen

  sc@halldinadvokater.se 031-339 45 00

  Svend B Christiansen arbetar med affärsjuridik och då främst med entreprenadjuridik och arbetsrätt. Han arbetar i stor omfattning även med brottmål.

 • Advokat, Delägare

  Paola Gillis

  pg@halldinadvokater.se 031-339 45 00

  Paola Gillis arbetar främst med brottmål och då särskilt med uppdrag som målsägandebiträde och särskild företrädare för barn. Vidare har hon omfattande erfarenhet av uppdrag som offentligt biträde i migrations- och tvångsvårdsärenden.

 • Advokat, Delägare

  Lars Halldin

  lh@halldinadvokater.se 031-339 45 00

  Lars Halldin arbetar i stort sett uteslutande med straffrätt. Han åtar sig företrädesvis försvararuppdrag och har agerat i flera uppmärksammade brottmål. Han åtar sig i vissa fall även uppdrag som målsägandebiträde.

 • Advokat, Delägare

  Björn Hallengren

  bh@halldinadvokater.se 031-339 45 00

  Björn Hallengren arbetar med affärsjuridik, fastighetsrätt och skadeståndsrätt. Han åtar sig också brottmål och då särskilt ekomål.

 • Advokat, Delägare

  Eric Leuchovius

  el@halldinadvokater.se 031-339 45 00

  Huvudsakligen verksam inom:
  Ekonomisk familjerätt, särskilt bodelning efter äktenskapsskillnad.

 • Advokat

  Petter Maaherra

  pm@halldinadvokater.se 031-339 45 00

  Petter Maaherra åtar sig främst uppdrag som offentlig försvarare och målsägandebiträde. Han arbetar även med familjerätt och då särskilt tvister rörande vårdnad, boende och umgänge.

  Han åter sig även uppdrag som offentligt biträde i migrations- och tvångsvårdsmål.

  Petter Maaherra tjänstgjorde som tingsnotarie vid Göteborgs tingsrätt under åren 2013-2015.

 • Paralegal

  Elisabeth Aslan

  ea@halldinadvokater.se 031-339 45 00

  Elisabeth Aslan arbetar som paralegal. Hon sköter en stor del av advokatbyråns administration och kontakter med domstolar, myndigheter och klienter. Hon bistår även med viss ärendehantering.

  När du kontaktar Halldin Advokater är det oftast Elisabeth Aslan du först talar med.

 • Advokat, Delägare

  Henrik Thyselius

  ht@halldinadvokater.se 031-339-45 00

  Henrik Thyselius är främst verksam inom processrätt, affärsjuridik och brottmål. Han åtar sig uppdrag som offentlig eller privat försvarare inom alla typer av brottmål och som ombud i civilrättsliga tvister. Han åtar sig även uppdrag gällande överprövning av offentliga upphandlingar.