• Advokat, Delägare

  Svend B Christiansen

  sc@halldinadvokater.se 031-339 45 00

  Svend B Christiansen arbetar med affärsjuridik och då främst med entreprenadjuridik och arbetsrätt. Han arbetar i stor omfattning även med brottmål.

 • Advokat, Delägare

  Paola Gillis

  pg@halldinadvokater.se 031-339 45 00

  Paola Gillis arbetar främst med brottmål och då särskilt med uppdrag som målsägandebiträde och särskild företrädare för barn. Vidare har hon omfattande erfarenhet av uppdrag som offentligt biträde i migrations- och tvångsvårdsärenden.

 • Advokat, Delägare

  Lars Halldin

  lh@halldinadvokater.se 031-339 45 00

  Lars Halldin arbetar i stort sett uteslutande med straffrätt. Han åtar sig företrädesvis försvararuppdrag och har agerat i flera uppmärksammade brottmål. Han åtar sig i vissa fall även uppdrag som målsägandebiträde.

 • Advokat, Delägare

  Björn Hallengren

  bh@halldinadvokater.se 031-339 45 00

  Björn Hallengren arbetar med affärsjuridik, fastighetsrätt och skadeståndsrätt. Han åtar sig också brottmål och då särskilt ekomål.

 • Advokat, Delägare

  Eric Leuchovius

  el@halldinadvokater.se 031-339 45 00

  Huvudsakligen verksam inom:
  Ekonomisk familjerätt, särskilt bodelning efter äktenskapsskillnad.

 • Paralegal

  Amina Kahriman

  ak@halldinadvokater.se 031-339 45 00

  Amina Kahriman arbetar som paralegal. Hon sköter en stor del av advokatbyråns administration och kontakter med domstolar, myndigheter och klienter. Hon bistår även med viss ärendehantering.

  När du kontaktar Halldin Advokater är det oftast Amina Kahriman du först talar med.

 • Advokat, Delägare

  Henrik Thyselius

  ht@halldinadvokater.se 031-339-45 00

  Henrik Thyselius är främst verksam inom processrätt, affärsjuridik och brottmål. Han åtar sig uppdrag som offentlig eller privat försvarare inom alla typer av brottmål och som ombud i civilrättsliga tvister. Han åtar sig även uppdrag gällande överprövning av offentliga upphandlingar.

 • Advokat, Delägare

  Mia Eriksson

  me@halldinadvokater.se 0707-57 01 67

  Mia Eriksson är främst verksam inom arbetsrätt, fastighetsrätt, bolagsrätt och ekonomisk familjerätt. Hon biträder både företag och privatpersoner. Hon åtar sig även uppdrag som målsägandebiträde.