• Advokat, Delägare

  Svend B Christiansen

  sc@halldinadvokater.se 031-339 45 00

  Svend B Christiansen arbetar med affärsjuridik och då främst med entreprenadjuridik och arbetsrätt. Han arbetar i stor omfattning även med brottmål.

 • Advokat, Delägare

  Paola Gillis

  pg@halldinadvokater.se 031-339 45 00

  Paola Gillis arbetar främst med brottmål och då särskilt med uppdrag som målsägandebiträde och särskild företrädare för barn. Vidare har hon omfattande erfarenhet av uppdrag som offentligt biträde i migrations- och tvångsvårdsärenden.

 • Advokat, Delägare

  Lars Halldin

  lh@halldinadvokater.se 031-339 45 00

  Lars Halldin arbetar i stort sett uteslutande med straffrätt. Han åtar sig företrädesvis försvararuppdrag och har agerat i flera uppmärksammade brottmål. Han åtar sig i vissa fall även uppdrag som målsägandebiträde.

 • Advokat, Delägare

  Björn Hallengren

  bh@halldinadvokater.se 031-339 45 00

  Björn Hallengren arbetar med affärsjuridik, fastighetsrätt och skadeståndsrätt. Han åtar sig också brottmål och då särskilt ekomål.

 • Advokat, Delägare

  Eric Leuchovius

  el@halldinadvokater.se 031-339 45 00

  Huvudsakligen verksam inom:
  Ekonomisk familjerätt, särskilt bodelning efter äktenskapsskillnad.

 • Advokat, Delägare

  Jakob Sjödin

  js@halldinadvokater.se 031-339 45 00

  Jakob Sjödin är främst verksam inom processrätt. Han uppträder som ombud i civila tvister samt som offentlig eller privat försvarare i alla typer av brottmål. Jakob Sjödin åtar sig även uppdrag som målsägandebiträde.

 • Advokat, Delägare

  Camilla Warenius Kaber

  ck@halldinadvokater.se 031-339 45 00

  Camilla Warenius Kaber är främst verksam inom processrätt. Hon uppträder som ombud i civila tvister samt som offentlig eller privat försvarare i alla typer av brottmål. Camilla Warenius Kaber åtar sig även uppdrag som målsägandebiträde.

 • Biträdande jurist

  Petter Maaherra

  pm@halldinadvokater.se 031-339 45 00

  Petter Maaherra arbetar främst som målsägandebiträde och som offentligt biträde i migrations- och tvångsvårdsmål. Därutöver åtar han sig uppdrag som bland annat god man och rättegångsbiträde.

  Petter Maaherra tjänstgjorde som tingsnotarie vid Göteborgs tingsrätt under åren 2013-2015.

 • Paralegal

  Elisabeth Aslan

  ea@halldinadvokater.se 031-339 45 00

  Elisabeth Aslan arbetar som paralegal. Hon sköter en stor del av advokatbyråns administration och kontakter med domstolar, myndigheter och klienter. Hon bistår även med viss ärendehantering.

  När du kontaktar Halldin Advokater är det oftast Elisabeth Aslan du först talar med.

 • Advokat, Delägare

  Henrik Thyselius

  ht@halldinadvokater.se 031-339-45 00

  Henrik Thyselius är främst verksam inom processrätt, affärsjuridik och brottmål. Han åtar sig uppdrag som offentlig eller privat försvarare inom alla typer av brottmål och som ombud i civilrättsliga tvister. Han åtar sig även uppdrag gällande överprövning av offentliga upphandlingar.