Lars Halldin

Lars Halldin

Jag arbetar i stort sett uteslutande med straffrätt. Jag åtar mig företrädesvis försvararuppdrag och har agerat i flera uppmärksammade brottmål. Jag åtar mig i vissa fall även uppdrag som målsägandebiträde.

Kontakt
Telefon 031-339 45 00
E-post lh@halldinadvokater.se

Mina rättsområden

Vi arbetar på Halldin Advokater

Svend B Christiansen
Advokat, delägare Svend B Christiansen
Mia Eriksson
Advokat, delägare Mia Eriksson
Paola Gillis
Advokat, delägare Paola Gillis
Björn Hallengren
Advokat, delägare Björn Hallengren
Amina Kahriman
Paralegal Amina Kahriman
Eric Leuchovius
Advokat, delägare Eric Leuchovius
Henrik Thyselius
Advokat, delägare Henrik Thyselius